English Version

TOPLOVALJANI LIMOVI

1.TOPLOVALJANI LIMOVI OD OPŠTE KONSTRUKCIONIH ČELIKA

PRIMENA :

- U mašinogradnji za izradu kućišta, delova konstrukcija i drugih elemenata mašina,
- U vagonogradnji za izradu stranica vagona, cisterni i drugo,
- U industriji drumskih vozila za izradu nosača, stranica, točkova i drugih elemenata,
- Za izradu rezervoara, cevi i otvorenih profila, stubova i zaštitnih ograda za puteve, stubova za dalekovode, gradjevinskih objekata od limova, mostova, kontejnera kao i za razne proizvode metalne galanterije.


UPOREDNI PREGLED KVALITETA U PONUDI:

JUS C.B0.500

EN 10025/91

DIN 17100/80

č.0361

S235 JRG2

RSt 37-2

č.0362

S235 JO

St 37-3 U

č.0363

S235 J2G3

St 37-3 N

č.0451

S275 JR

St 44-2

č.0452

S275 JO

St 44-2 U

č.0453

S275 J2G3

St 44-2 N

č.0561

S355 JR

-

č.0562

S355 JO

St 52-3 U

č.0563

S355 J2G3

St 52-3 N

ASORTIMAN TOPLOVALJANE TRAKE:

DIMENZIJE

VRSTA TRAKE

obična

rebrasta

luena

slitovana

širina

800-2050

1000-1500

750 1500

20-600

debljina

1,5 15,0

3,0 8,0

1,5 6,0

1,5 8,0

ASORTIMAN TOPLOVALJANIH TABLI:

DIMENZIJE

VRSTA TABLE

sečena iz kotura

valjana iz slaba

rebrasta

luena

širina

800-2050

1500-2500

1000-1500

750 1500

debljina

1,5 15,0

16,0 250,0

2,0 12,0

1,5 6,0

dužina

po zahtevu

po zahtevu

po zahtevu

po zahtevu

2. TOPLOVALJANI LIMOVI ZA KOTLOVE I SUDOVE POD PRITISKOM


UPOREDNI PREGLED KVALITETA U PONUDI:

JUS C.B4.014

EN 10028-2/93

DIN 17155/83

č.1202

P235 GH

HI

č.1204

P265 GH

HII

č.3133

P295 GH

17 Mn 4

č.

P355 GH

19 Mn 6

č.7100

16 Mo 3

15 Mo 3

č.7400

13 CrMo 4-5

13 CrMo 4 4

č.7401

10 CrMo 9-10

CrMo 9 10

ASORTIMAN LIMOVA ZA KOTLOVE I SUDOVE POD PRITISKOM:

 

traka

tabla

širina

800-2050

800-2050

debljina

3,0 15,0

3,0 60,0

3. TOPLOVALJANI LIMOVI OD NISKOUGLJENIČNIH ČELIKA

PRIMENA:


- za preradu hladnim valjanjem u hladnovaljane proizvode,
- za proizvodnju zavarenih cevi,
- za izradu hladnovaljanih profila u automobilskoj industriji.

UPOREDNI PREGLED KVALITETA U PONUDI:

JUS C.B4.016

EN 10111/98

DIN 1614-T.1/86

DIN 1614-T.2/86

č.0361 (č.0146SU)

DD11

St 22

StW 22

č.0362 (č.0147SU)

DD12

RRSt 23

RRStW 23

č.0363 (č.0148SU)

DD13

St 24

StW 24


HLADNOVALJANI LIMOVI

1. HLADNOVALJANI LIMOVI OD NISKOUGLJENIČNIH ČELIKA

PRIMENA:


- kao karoserijski lim za izradu spoljnih oplata, a i drugih delova automobila i kamiona u automobilskoj industriji;
- za izradu delova aparata i uređaja bele tehnike;
- za izradu proizvoda u ambalžanoj industriji;
- za izradu raznih proizvoda u metalnoj industriji;
- za nanošenje raznih metalnih prevlaka, lakiranje

UPOREDNI PREGLED KVALITETA U PONUDI:

JUS C.B4.016

EN 10130/91

EN 10130/91+A1/98

DIN 1623-T.1/83

č.0146

Fe P01

DC 01

St 12

č.0147 SU

Fe P03

DC 03

RRSt 13

č.0148 SU

Fe P04

DC 04

St 14

ASORTIMAN HLADNOVALJANIH LIMOVA OD NISKOUGLJENIČNOG ČELIKA:

 

traka

tabla

širina

20 - 1500

600 - 1500

debljina

0,4 3,0

0,4 3,0POCINKOVANI LIMOVI


PRIMENA:

- u automobilskoj industriji za izradu delova karoserije

- u građevinarstvu za izradu zidnih i krovnih elemenata i ventilacionih i klimatizacionih sistema

- za izradu delova aparata i uređaja bele tehnike;

UPOREDNI PREGLED KVALITETA U PONUDI:

JUS C.B4.025

EN 10142

DIN 17162-1

č.Zn 02

DX 51D

St 02 Z

č.Zn 03

DX 52D

St 03 Z

č.Zn 04

DX 53D

St 05 Z

č.Zn 05

DX 54D

St 06 Z

ASORTIMAN POCINKOVANIH LIMOVA :

 

traka

tabla

širina

20 - 1500

800 - 1500

debljina

0,45 2,0

0,45 2,0